บทนำ จดทะเบียน บทลงโทษ ภาษีที่ต้องชำระ ประเภทเอกสารการยื่นภาษี เว็บบอร์ด

ประเภทของการยื่นภาษี สำหรับผู้ค้าทางอินเตอร์เน็ต

กลุ่มผู้ค้าบนอินเตอร์เน็ต หากคุณต้องการชำระภาษีในรูปแบบที่คุณเป็นบุคคลธรรมดา ก็ยื่นแบบชำระภาษี ภงด.90 ตอนปลายปี ช่วงมกราคม
ถึงมีนาคม ของปีถัดไป แต่อย่าให้เกินนะครับ จะโดนปรับได้ ในกรณีถ้าคิดว่า ปลายปีจะต้องเสียภาษีเยอะเกินไป ก็ให้ยื่น ภงด.94 ตอนกลาง
ปีได้ครับ เพื่อไม่ให้ดูว่า ปลายปีจะเยอะเกินไป รู้สึกเสียดาย

ในส่วนผู้ค้าทางอินเตอร์เน็ตในรูปแบบนิติบุคคล ก็ให้บริษัทฯบัญชี ยื่นแบบชำระภาษี ภงด.51 ตอนกลางปี พร้อมรวบรวมเอกสารส่งกรมสรรพากร
และปลายปีอีกครั้งหนึ่ง คือ ภงด.50 เพราะง่ายและสะดวกกว่า

สำหรับผู้ที่ ไม่เคยดำเนินการหรือไม่มีความรู้ และทำผิดๆ อยู่ ยังพอมีเวลาเหลือนะครับ อีก 3 เดือน ก่อน สิ้นปี 55 นี้ รีบหาความรู้ และปรึกษากับ
สรรพากรใกล้บ้านท่าน

 รวมคลิปรายการ บ้านสรรพากร

คลิปนิติกรชำนาญการกรมสรรพากร อธิบายภาษี

สำนักงานเสียภา๊ษีทางอิเล็กทรอนิกส์
รีบรายงานตัวกับสรรพากร ก่อนสิ้นปี 55 เพื่อประโยชน์ของเว็บไซต์และธุรกิจของท่านเอง


หน้าแรก